Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2014

soha
4471 7863 390
Piotr Adamczyk
Reposted frompensieve pensieve viaakukugrucha akukugrucha
soha
nie ma cię
ale ci wybaczam
  
bo wiem że wciąż gdzieś jesteś
zaledwie zeszłej nocy, włócząc się
po mieście, zobaczyłem twoją sylwetkę
w oknie jakiejś łazienki

i wczoraj w lesie słyszałem twój śmiech
widzisz, wiem że wciąż tam jesteś
niedawno przejeżdżałeś obok mnie w jakimś
starym samochodzie z czworgiem innych ludzi
i byłeś wśród nich jedynym który
nie obejrzał się, a jednak wiedziałem
że jesteś jedynym który mnie poznał jedynym
który nie może beze mnie żyć
  
i uśmiechnąłem się
  
wiedziałem że nie zostawisz mnie
być może wrócisz jutro
albo pojutrze albo kto wie może nigdy

ale nie możesz mnie zostawić   
— Hans Lodeizen, NIE MA CIĘ
Reposted fromidzsobie idzsobie viapamietaj pamietaj

August 15 2014

soha
4796 e596 390
soha
2843 d1e1 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viasamozatrucie samozatrucie

July 28 2014

soha
7463 6849 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatytuteraz tytuteraz
soha
Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej, nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatytuteraz tytuteraz

July 27 2014

soha
2148 31b2 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
soha
5319 ed46 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
soha
8635 0b49 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
soha
0284 d8b6 390

July 24 2014

soha
0011 9650 390
Reposted fromlaters laters viatytuteraz tytuteraz

July 18 2014

soha
Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromwynne wynne

July 12 2014

1539 f20b 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viaakukugrucha akukugrucha
soha
9222 ada4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakukugrucha akukugrucha
6328 2210 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viakreatura kreatura
soha
9758 b260 390
Reposted fromomgi-its-annu omgi-its-annu viaucieknijmi ucieknijmi
soha
Reposted fromweightless weightless viaucieknijmi ucieknijmi
soha
Najpiękniejsza chwila w ciągu dnia?  Północ. Bo tylko wtedy już nie ma dzisiaj, a  jutro jeszcze nie nadeszło.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaucieknijmi ucieknijmi
soha
soha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl